• خرید ملک در ازمیر

  خرید خانه دوم شما در ترکیه

 • اقامت و اخذ شهروندی

  دریافت پاسپورت دوم شما با کمک خانه ترک

 • صرافی ایرانی در ازمیر

  همکار امین شما در مبادلات بین المللی

 • پذیرش تحصیلی در ترکیه

  آینده ای روشن پیش روی فرزندان شما

خرید ملک در ازمیر

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه خانه ترک محفوظ می باشد